Наукові публікації

У 2019 співробітниками кафедри опубліковано:

Статті у фахових журналах (вітчизняних)

 • Геруш О. В. Гепатотропні засоби: дослідження асортименту і соціально-економічної доступності в Україні впродовж 2015-2017 рр. / О. В. Геруш, Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова // Український біофармацевтичний журнал, № 1 (58) 2019 С. 44-49
 • Лікарські засоби для лікування мігрені: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні / Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова, А. В. Федорова, О. Г. Бердник // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, № 1 (57), 2019. С.67-75
 • Матяшова Н. О. Фармакоекономічний аналіз лікарських препаратів, які впливають на структуру та мінералізацію кісток / Н. О. Матяшова, О. О. Герасимова // Клінічна фармація. – 2019. – Vol. 23, No. 1, C. 56-61.
 • Клініко-економічний аналіз фармакотерапії пацієнтів з хронічним панкреатитом у закладі охорони здоров’я м. Дружківки / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, С. С. Шершньова, Н. О. Матяшова // Вісник фармації. – № 1 (97). – 2019. – С. 46–52.
 • Iakovlieva L. Β-lactam antibiotics in Ukraine: market and consumption analysis in 2013–2018 / L. Iakovlieva, T. Bahlai // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – № 2 (18). – 2019. – Р. 16–21.

Статті у фахових журналах (закордонних), в т.ч. Scopus

 • Economic effectiveness of different methods of anesthesia of curettage of uterine cavity / M. Georgiyants, L. Iakovlieva, A. Kolesnyk, O. Vysotska, O. Yurchenko // Georgian medical news, №2 (287) 2019 P. 13-19.

Статті у збірках конференцій (вітчизняних)

 • Яковлєва Л. В. Аналіз соціально-економічної доступності фторхінолонів на фармацевтичному ринку України за 2014-2017 роки / Л. В. Яковлєва, О. Г. Бердник, І. О. Кривозуб // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, 21 березня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 325–332.
 • Ткачова О.В. Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів для лікування глаукоми на фармацевтичному ринку України та в аптечному закладі м. Харкова / О.В. Ткачова, С.А. Ірицян // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, 21 березня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 315–324.
 • Яковлєва Л.В. Інсуліни: дослідження асортименту та соціально-економічної доступності / Л. В. Яковлєва, О. Г. Бердник, Є. А. Друзєва // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : збірник наукових праць, випуск 3. – X.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 252–256.
 • Яковлєва Л. В. Фармакоекономічний аналіз за методом «мінімізація витрат» ЛЗ, рекомендованих для лікування хворих на негоспітальну пневмонію / Л. В. Яковлєва, Т. О. Баглай, О. В. Хоменко // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : збірник наукових праць, випуск 3. – X.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 246–251.
 • Ткачова О. В. Дослідження асортименту та споживання репаративних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України / О. В. Ткачова, Д. Є. Денисова // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : збірник наукових праць, випуск 3. – X.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 226–229.
 • Герасимова О. О. Аналіз асортименту та обсягів реалізації на фармацевтичному ринку України антидіарейних лікарських засобів / О. О. Герасимова, В. В. Таран // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : збірник наукових праць, випуск 3. – X.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 55–58.
 • Хоменко О. В. Амбулаторне споживання антимікробних лікарських засобів, що рекомендовані для лікування хворих на негоспітальну пневмонію / О. В. Хоменко, Л. В. Яковлєва // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 березня 2019 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 109–118.
 • Ткачова О. В. Фармакоекономічний аналіз фармакотерапії глаукоми за методом «витрати-ефективність» / О. В. Ткачова, С. А. Ірицян // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 березня 2019 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 85–95.
 • Яковлєва Л. В. До питання про методологію аналізу витрат на лікарську терапію при проведенні фармакоекономічного аналізу / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. О. Герасимова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 164–169.
 • Яковлєва Л. В. Оцінка призначень лікарських засобів пацієнтам з хронічним панкреатитом в реальній клінічній практиці / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, С. С. Шершньова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 169–175.
 • Ткачова О. В. Дослідження асортименту та споживання протимікробних і антисептичних лікарських засобів для місцевого застосування в гінекології / О. В. Ткачова, О. Ф. Зеленська // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 201–209.
 • Яковлєва Л. В. Аналіз асортименту НПЗЗ на фармацевтичному ринку України / Л. В. Яковлєва, А. А. Тітова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 209–212.

Статті у збірках конференцій (закордонних)

 • Горелый И. В. Сорбентные лекарственные средства: анализ фармацевтического рынка и социально-экономической доступности / И. В. Горелый (науч. рук.: О. Г. Бердник) // Актуальные вопросы современной фармацевтической науки : материалы научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 24 апреля 2019 г., г. Пермь. – Вестник ПГФА. – № 23. – 2019. – С. 39–41.
 • Батырь О. В. Анализ ассортимента лекарственных препаратов для лечения заболеваний ротовой полости / О. В. Батырь (науч. рук.: О. В. Ткачева) // Актуальные вопросы современной фармацевтической науки : материалы научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 24 апреля 2019 г., г. Пермь. – Вестник ПГФА. – № 23. – 2019. – С. 39–41.
 • Гонтовая А. А. Анализ ассортимента кровезаменителей на фармацевтическом рынке Украины / А. А. Гонтовая (науч. рук.: О. В. Ткачева) // Актуальные вопросы современной фармацевтической науки : материалы научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 24 апреля 2019 г., г. Пермь. – Вестник ПГФА. – № 23. – 2019. – С. 37–39.
 • Дранчук Ю. П. Анализ ассортимента лекарственных средств с ноотропным действием на фармацевтическом рынке Украины / Ю. П. Дранчук (науч. рук.: О. В. Ткачева) // Актуальные вопросы современной фармацевтической науки : материалы научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 24 апреля 2019 г., г. Пермь. – Вестник ПГФА. – № 23. – 2019. – С. 45–46.
 • Калифа Д. В. Анализ асортимента противокашлевых средств на фармацевтическом рынке Украины за 2016-2018 годы / Д. В. Калифа (науч. рук.: О. В. Ткачева) // Актуальные вопросы современной фармацевтической науки : материалы научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 24 апреля 2019 г., г. Пермь. – Вестник ПГФА. – № 23. – 2019. – С. 56–58.
 • Коваленко В. Ю. Анализ ассортимента лекарственных средств для лечения рака молочной железы у женщин на фармацевтическом рынке Украины / В. Ю. Коваленко (науч. рук.: О. В. Ткачева) // Актуальные вопросы современной фармацевтической науки : материалы научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 24 апреля 2019 г., г. Пермь. – Вестник ПГФА. – № 23. – 2019. – С. 64–65.
 • Мелюс Е. А. Анализ ассортимента растворов для парентерального питания, применяемых для лечения различных заболеваний / Е. А. Мелюс (науч. рук.: О. В. Ткачева) // Актуальные вопросы современной фармацевтической науки : материалы научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 24 апреля 2019 г., г. Пермь. – Вестник ПГФА. – № 23. – 2019. – С. 68–70.
 • Пархоменко В. В. Анализ рынка и изучение потребления пенициллинов на украинском фармацевтическом рынке в течение 2014-2017 годов / В. В. Пархоменко, Т. А. Баглай (науч. рук.: Л. В. Яковлева, О. Г. Бердник) // Проблемы и перспективы развития современной медицины: материалы XI Республиканской научно-практической конференции с междунар. участием студентов и молодых ученых, 2–3 мая 2019 г., г. Гомель. – Гомель : ГГМУ, 2019. – С. 46–48.
 • Баглай Т. А. Сравнительный анализ пенициллинов, рекомендованных для лечения больных внебольничной пневмонией / Т. А. Баглай (науч. рук.: Л. В. Яковлева) // Проблемы и перспективы развития современной медицины: материалы XI Республиканской научно-практической конференции с междунар. участием студентов и молодых ученых, 2–3 мая 2019 г., г. Гомель. – Гомель : ГГМУ, 2019. – С. 13–14.
 • Лиходей Я. П. Ретроспективный анализ фармацевтического рынка и объе-мов потребления макролидных антибиотиков в Украине / Я. П. Лиходей, Т. А. Баглай (науч. рук.: Н. В. Бездетко) // Проблемы и перспективы развития современной медицины: материалы XI Республиканской научно-практической конференции с междунар. участием студентов и молодых ученых, 2–3 мая 2019 г., г. Гомель. – Гомель : ГГМУ, 2019. – С. 34–36.
 • Цапенко К. Ю. АВС-анализ фармакотерапии больных с неалкогольным стеатогепатитом / К. Ю. Цапенко (науч. рук.: О. В. Ткачева) // Проблемы и перспективы развития современной медицины: материалы XI Республиканской научно-практической конференции с междунар. участием студентов и молодых ученых, 2–3 мая 2019 г., г. Гомель. – Гомель : ГГМУ, 2019. – С. 59–61.
 • Таран В. А. Антидиарейные средства: анализ ассортимента и особенностей реализации на фармацевтическом рынке Украины и в аптеке г. Мерефа / В. А. Таран (науч. рук.: О. А. Герасимова) // Проблемы и перспективы развития современной медицины: материалы XI Республиканской научно-практической конференции с междунар. участием студентов и молодых ученых, 2–3 мая 2019 г., г. Гомель. – Гомель : ГГМУ, 2019. – С. 54–55.

Тези всеукраїнських конференцій

 • Бердник О. Г. Аналіз соціально-економічної доступності сорбентів на українському фармацевтичному ринку протягом 2014-2017 років / О. Г. Бердник, І. В. Горілий, А. В. Березняков // Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали V Всеукраїнської науково-освітньої Іnternet конференції, 12–13 березня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 206–208.
 • Герасимова О. О. Оцінка обсягів реалізації антидіарейних лікарських засобів в Україні / О. О. Герасимова, В. В. Таран // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 березня 2019 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 224–225.
 • Герасимова О. О. Результати VEN-аналізу фармакотерапії пацієнтів з хронічним панкреатитом / О. О. Герасимова, С. С. Шершньова, В. В. Крикун // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 березня 2019 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 226– 227.
 • Ткачова О. В. Оцінка якості фармакотерапії дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, в умовах стаціонару за даними формального VEN-аналізу / О. В. Ткачова, Ю. О. Ільєнко // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 березня 2019 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 329–330.
 • Яковлєва Л. В. Підсилення раціонального використання протимікробних препаратів в умовах антибіотикорезистентності / Л. В. Яковлєва, Т. О. Баглай // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 березня 2019 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 344–345.
 • Аналіз споживання фторхінолонів на українському фармацевтичному ринку протягом 2014-2017 років / Л. В. Яковлєва, О. Г. Бердник, І. О. Кривозуб, Т. О. Баглай // Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали V Всеукраїнської науково-освітньої Іnternet конференції, 12–13 березня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 346–349.
 • Яковлєва Л. В. Антибіотикорезистентність та швидкі експрес-тести для визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків / Л. В. Яковлєва, Т. О. Баглай // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, 21 березня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 366–367.
 • Яковлєва Л. В. Оцінка обсягів реалізації стимуляторів перистальтики в Україні / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, В. В. Крикун // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, 21 березня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 368.
 • Міщенко О. Я. Фармакоекономічні аспекти пробіотиків, представлених на фармацевтичному ринку України / О. Я. Міщенко, А. В. Березняков, О. Г. Бердник // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 березня 2019 року / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2019. –Т. 2. – C.180.
 • Яковлєва Л. В. Використання інтерактивних методів засвоєння матеріалу на лекціях / Л. В. Яковлєва, Т. О. Баглай, О. Г. Бердник // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах соціокультурної реальності: матер. ІІ Міжнар. науково-практ. конф., 11-12 квітня 2019 р., м. Тернопіль. . – Тернопіль, 2019. – С. (подано)
 • Omaima Elmaatoui Pharmacotherapy of bronchial asthma: opportunities of the pharmaceutical market of Ukraine / Elmaatoui Omaima (Scientific supervisor: Professor Bezdetko N.V.) // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (10-12 квіт. 2019 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2019. – С. 363.
 • Krykun V. V. Results of ABC-analysis of propulsives in one of Merepha pharmacies / V. V. Krykun (Scientific supervisor: associate professor Gerasymova О. А.) // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (10-12 квіт. 2019 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2019. – С. 363–364.
 • Яковлєва Л. В. Вивчення споживання сорбентних лікарських засобів / Л. В. Яковлєва, О. Г. Бердник, І. В. Горілий // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25–26 квітня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 266–268.
 • Герасимова О. О. АВС/VEN аналіз фармакотерапії хронічного панкреатиту/ О. О. Герасимова, С. С. Шершньова, В. В. Крикун // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25–26 квітня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 250–251.
 • Ткачова О. В. Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування бронхіальної астми на фармацевтичному ринку України / О. В. Ткачова, О. С. Овчаренко, О. Ельмаатуї // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25–26 квітня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 241–243.
 • Бездітко Н. В. Аналіз асортименту та економічної доступності антибіотиків групи макролідів в Україні / Н. В. Бездітко, Я. П. Лиходій // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25–26 квітня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 220–221.
 • Яковлєва Л. В. Всесвітні мережі та об’єднання для боротьби з антимікробною резистентністю / Л. В. Яковлєва, Т. О. Баглай // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25–26 квітня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 147–148.
 • Марчишин? ТДМУ ІV науково-практична конференція «Хімія природних сполук»
  ТДМУ ІV науково-практична конференція «Хімія природних сполук» (подано)
 • Друзєва Є. А. VEN-аналіз інсулінів, представлених на фармацевтичному ринку України / Є. А. Друзєва, О. Г. Бердник // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 33–35.
 • Манмарьова А. О. Вивчення споживання лікарських засобів для лікування вірусних гепатитів на ринку України за 2016-2018 роки / А. О. Манмарьова, О. Г. Бердник // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 67.
 • Яковлєва Л. В. Мотивація студентів до навчання як фактор підвищення якості освіти / Л. В. Яковлєва, О. Г. Бердник, О. В. Ткачова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 135–136.
 • Бездітко Н. В. Фармакоекономічні підходи до антибіотикотерапії отоларингологічних захворювань / Н. В. Бездітко, Я. П. Лиходій // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 15–16.
 • Результати споживання протиастматичних засобів в Україні протягом 2016-2018 років / О. С. Овчаренко, Ельмаатауі Омаіма, О. В. Ткачова, Н. В. Бездітко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 88–89.
 • Gerasymova О. О. VEN-analysis of community-acquired pneumonia pharmacotherapy / О. О. Gerasymova, Suleyman Omer Khalid // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 146–147.
 • Герасимова О. А. Результаты VEN-анализа фармакотерапии пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки / О. А. Герасимова, Сара Ашфеннар // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 22–23.
 • Гонтова Г. О. Дослідження споживання кровозамінників в Україні протягом 2016-2018 років / Г. О. Гонтова, О. В. Ткачова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 24–25.
 • Діденко О. Ю. Результати споживання засобів для лікування аденоми простати на фармацевтичному ринку України за 2016-2018 роки / О. Ю. Діденко, О. В. Ткачова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 31–32.
 • Каліфа Д. В. Результати споживання засобів з протикашльовою дією в Україні протягом 2016-2018 років / Д. В. Каліфа, О. В. Ткачова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 46–47.
 • Немцева А. В. Дослідження споживання інгібіторів АПФ в Україні протягом 2016-2018 років / А. В. Немцева, О. В. Ткачова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 82–83.
 • Пономарьов Р. В. Результати споживання антигістамінних засобів в Україні протягом 2016-2018 років / Р. В. Пономарьов, О. В. Ткачова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 99–100.
 • Ткачова О. В. Результати споживання засобів для застосування в стоматології в Україні протягом 2016-2018 років / О. В. Ткачова, О. В. Батир // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 118–119.
 • Ткачова О. В. Результати споживання засобів з ноотропною та церебропротекторною дією в Україні протягом 2014-2017 років / О. В. Ткачова, Ю. П. Дранчук // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 119–120.
 • Яковлєва Л. В. Проблеми антибіотикорезистентності в Україні / Л. В. Яковлєва, Т. О. Баглай // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 134–135.
 • Яковлєва Л. В. Результати споживання антигеморагічних ЛЗ в Україні протягом 2016-2018 років / Л. В. Яковлєва, Н. В. Грішна // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 137–138.
 • Яковлєва Л. В. Результати споживання бета-адреноблокаторів в Украні протягом 2016-2018 років / Л. В. Яковлєва, Т. Ю. Подошовка // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 138–139.
 • Мелюс Е. А. Дослідження споживання препаратів для парентерального харчування в Україні протягом 2016-2018 років / Е. А. Мелюс, Л. В. Яковлєва // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІ науково-практичної Internet-конференції, 24 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 77–79.
 • Ашфеннар Сара Ассортимент антисекреторных лекарственных средств для фармакотерапии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки на фармацевтическом рынке Украины / Сара Ашфеннар, О. А. Герасимова // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : матеріали І Наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнар. участю, 15 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 39.
 • Suleiman Omer Khalid Assortment of antibacterial medicines for the treatment community-acquired pneumonia in adults at the pharmaceutical market of Ukraine / Suleiman Omer Khalid, О. О. Gerasymova // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : матеріали І Наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнар. участю, 15 травня 2019 р., м. Харків. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 36.
 • Практика Яковлєва Л. В. Методичні аспекти організації виробничої практики з фармакоекономіки / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова // (подано)

Тези зарубіжних конференцій

 • Пархоменко В. В. Анализ социально-экономической доступности антибиотиков группы пенициллинов на украинском фармацевтическом рынке за 2014-2017 годы / В. В. Пархоменко, Т. А. Баглай (науч. рук. О. Г. Бердник) // Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2019» (АПСМиФ – 2019) : материалы LXXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных, 17–19 апреля 2019 г., г. Минск. – Минск : БГМУ, 2019. – С. 923.
 • Баглай Т. А. Карбапенемы как актибиотики резерва для лечения больных внебольничной пневмонией в практических руководствах / Т. А. Баглай (Научный руководитель д-р фарм. наук, проф. Яковлева Л. В.) // Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2019» (АПСМиФ – 2019) : материалы LXXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных, 17–19 апреля 2019 г., г. Минск. – Минск : БГМУ, 2019. – С. 900.
 • Ильенко Ю. А. Результаты частотного анализа лекарственных средств, назначенных детям с острыми респираторными вирусными инфекциями / Ю. А. Ильенко (Научный руководитель д-р фарм. наук, доц. Ткачева О. В.) // Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2019» (АПСМиФ – 2019) : материалы LXXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных, 17–19 апреля 2019 г., г. Минск. – Минск : БГМУ, 2019. – С. 911.
 • Шершнева С. С. Оценка качества фармакотерапии хронического панкреатита по результатам VEN/частотного анализа / С. С. Шершнева, В. В. Крикун (Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Герасимова О. А.) // Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2019» (АПСМиФ – 2019) : материалы LXXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных, 17–19 апреля 2019 г., г. Минск. – Минск : БГМУ, 2019. – С. 940.
 • Кравченко И. В. VEN-анализ диуретических лекарственных средств, представленных на фармацевтическом рынке Украины / И. В. Кравченко (Научный руководитель – Бердник О.Г.) // Научная дискуссия: актуальные вопросы, достижения и инновации в медицине: матер. XIV международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино (г. Душанбе, 19 апреля 2019 г.). – Душанбе, 2019. – С. 368–369.