Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів