Навчально-методична література

До публікації у червні готується 14 методичних рекомендацій


 • Основи медичної стандартизації: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю / Л. В. Яковлєва, О. Г. Бердник . – Х.: НФаУ, 2019. – 25 с.

 • Сучасні методи дослідження біологічних систем: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфюмерно-косметичних засобів»/ Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова, О.О. Герасимова, О.Г. Бердник. – Х.: НФаУ, 2019. – 18 с.
 • Аспекти вікової фармакології: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Фармація» / Л. В. Яковлєва, Н.В. Бездітко, О.О. Герасимова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 15 с.
 • Сучасні методи дослідження біологічних систем: навчальний посібник для аудиторної, позааудиторної та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова, О. О. Герасимова. Під ред. Л.В. Яковлєвої. – Х.: НФаУ, 2019. – 151 с. (виправлено)
 • Організація охорони здоров`я та страхова медицина: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Клінічна фармація», освітньої програми «Клінічна фармація» / Л.В. Яковлєва, Н.В. Бездітко, О.О. Герасимова, О.В. Ткачова – Х.: НФаУ, 2019. – 29 с.
 • Підготовка фармацевтичного представника: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти денної, вечірньої та заочної форми навчання спеціальності 226 – «Фармація, промислова фармація» / Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова . – Х.: НФаУ, 2019. – 19 с.
 • Фармакоекономічні основи формулярної системи: метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг» та спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства». – Х.: НФаУ, 2019. – 53 с.
 • Яковлєва Л. В. та ін.. Фармакоекономіка: метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» / Л.В. Яковлєва [та ін.]. – Х.: НФаУ, 2019. – 58 с.
 • Яковлєва Л.В. та ін. Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів: метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства», спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Логістика», спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. Я. Міщенко. – Х.: НФаУ, 2019. – 38 с.
 • Яковлєва Л. В., Герасимова О. О. Доказова медицина : метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Клінічна фармація». – Х.: НФаУ, 2019. – 21 с.
 • Фармакоекономіка : методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Фармація» та «ТКПЗ» / Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова, Н.В. Бездітко, О.О. Герасимова, О.Г. Бердник. – Х.: НФаУ, 2019. – 22 с.
 • Фармакоекономіка : метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» / Л.В. Яковлєва [та ін.]. – Х.: НФаУ, 2019. – 68 с.
 • Яковлєва Л. В., Герасимова О. О. Доказова медицина : метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2019. – 17 с.
 • Фармакоекономіка: методичні рекомендації для самост. роботи студентів спеціальностей «Фармація», «Фармація. Промислова фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Економіка підприємств» та «Маркетинг» / Яковлєва Л.В., Бездітко Н.В, Герасимова О.О., Ткачова О.В., Бердник О.Г. ; за ред. проф. Л.В. Яковлєвої. – Х. : НФаУ, 2019. ‒ 83 с.

З повнотекстовими електронними копіями навчально-методичної літератури можна ознайомитись на сайті бібліотеки НФаУ