Заочне відділення

Для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання у міжсесійний період і підготовки до контрольних робіт із дисциплін, що викладаються на кафедрі фармакоекономіки (див. нижче), пропонуються наступні навчально-методичні матеріали на весняну частину 2019-2020 навчального року:
1. Контрольні завдання, до виконання яких здобувачі вищої освіти повинні підготуватись самостійно в міжсесійний період;
2. Перелік навчально-методичної літератури для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання та для підготовки до контрольної роботи;
3. Критерії оцінювання контрольних робіт за кредитно-модульною системою.

ДИСЦИПЛІНА «ФАРМАКОЕКОНОМІКА»

Фармацевтичний факультет

Для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» ОПП «Фармація» (2 курс, 2,5 р.н.)

Факультет медико-фармацевтичних технологій

Для здобувачів вищої освіти:
спеціальності «Клінічна фармація» (5 курс, 5,5 р.н.);
спеціальності «Фармація» ОПП«Клінічна фармація» (4 курс, 4,5 р.н., мед);
спеціальності «Фармація» ОПП«Клінічна фармація» (4 курс, 5,5 р.н.).

Більш докладно про навчання заочників в умовах карантину читайте на відповідній сторінці Кафедри.