Дисципліни

Кафедра бере участь у підготовці студентів наступних спеціальностей: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Логістика».

Кафедра є випускаючою для студентів спеціальності «Клінічна фармація» з дисципліни «Фармакоекономіка». Студенти даної спеціальності виконують на кафедрі курсові, дипломні та магістерські роботи та проходять виробничу практику з дисципліни на базі лікувально-профілактичних закладів та аптек.

Кафедра здійснює викладання 14 навчальних дисциплін. Викладання ведеться трьома мовами: українська, російська та англійська.

Розклад занять кафедри

Фармакоекономіка
(для спеціальності «Фармація» (в т.ч. англомовне відділення), «Клінічна фармація» (в т.ч. англомовне відділення), «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Економіка підприємства», «Маркетинг»).

Фармакоекономіка – сучасна прикладна наука, яка є методологією порів­няль­ної оцінки якості різних медичних технологій на основі всебічного компле­ксного клініко-економічного аналізу. Основну сутність фармакоекономіки складають методичні підходи, що дозволяють аналізувати ефективність витрат в області охорони здоров’я з метою раціонального вико­ри­стання коштів як окремого споживача, так і держави в цілому. Урахування кінце­вих результатів лікування докорінно відрізняє фармакоекономіку від звичайної економіки фармації.

Фармакоекономічні основи формулярної системи
(спеціальність «Економіка підприємства», «Маркетинг»).

Одним із стратегічних напрямків реформування системи охорони здоров’я України є проведення стандартизації медичної допомоги, що ґрунтується на принципах доказової медицини, та впровадження формулярної системи. Формуляр лікарських засобів та національні стандарти лікування захворювань є необхідною умовою для впровадження в систему охорони здоров’я обов’язкового та подальшого розвитку добровільного медичного страхування.

Основи організації охорони здоров’я та страхової медицини
(спеціальність «Клінічна Фармація», спеціальність «Клінічна Фармація», англомовне відділення»).

Організація охорони здоров’я та страхова медицина – наука, яка вивчає стан здоров’я населення, соціально-економічні умови його життєдіяльності, науково обґрунтовує заходи щодо поліпшення здоров’я та удосконалення системи охорони здоров’я . Включення цієї дисципліни у систему вищої освіти фахівців зі спеціальності “Клінічна фармація” дозволить випускникам орієнтуватись у певному обсязі організаційно-методичної роботи лікувально-профілактичних закладів: планувати, проводити та аналізувати статистичні дослідження стану здоров’я відповідного контингенту населення, аналізувати показники діяльності закладів охорони здоров’я, їх підрозділів, лікарів окремих спеціальностей та лабораторій; оцінювати якість медичної допомоги пацієнтам, що застраховані на умовах обов’язкового і добровільного страхування, знати систему соціальної профілактики, медико-соціальних аспектів захворюваності, смертності й інших показників здоров’я населення.

Доказова медицина
(спеціальність «Клінічна Фармація» (в тому числі і англомовне відділення)).

Підготовка фармацевтичного представника
(спеціальність «Клінічна Фармація», «Фармація»).

Сучасні методи дослідження біологічних систем
(спеціальність «Клінічна Фармація»).

Аспекти вікової фармакології
(спеціальність «Фармація»).

Основи медичної стандартизації
(спеціальність «Клінічна Фармація», англомовне відділення).

Організація системи охорони здоров’я і основи формулярної системи
(спеціальність «Логістіка»).