Відбулося засідання опорної кафедри з фармакоекономіки

Відбулося засідання опорної кафедри з фармакоекономіки

Відбулося засідання опорної кафедри з фармакоекономіки

18 червня відбулось засідання опорної кафедри з фармакоекономіки за допомогою технічних засобів зв’язку (на платформі Zoom):

Серед питань порядку денного були:

1. ЛЕКЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «ФАРМАКОЕКОНОМІКА»
Доповідач: завідуюча кафедрою фармакоекономіки НФаУ, доктор фармацевтичних наук, професор Яковлєва Лариса Василівна

2. ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Доповідач: методист кафедри фармакоекономіки НФаУ, доктор фармацевтичних наук, професор Ткачова Оксана Віталіївна

3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ
Доповідач: завуч кафедри фармакоекономіки НФаУ, кандидат фармацевтичних наук, доцент Герасимова Ольга Олександрівна

4. ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАКОЕКОНОМІКА» У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
Доповідач: доцент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків, к.фарм.наук Покотило Олена Олександрівна

5. МІСЦЕ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ В ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВІЙ РОБОТІ КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ІФНМУ
Доповідач: декан фармацевтичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент Федяк Ірина Орестівна