Стала відома вартість навчання на новій освітній програмі “Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров’я”

Стала відома вартість навчання на новій освітній програмі “Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров’я”

Стала відома вартість навчання на новій освітній програмі “Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров’я”

Наказом ректора НФаУ №214 від 29 травня 2020 року встановлено вартість освітньої підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема, на другому (магістерському) рівні на 2020-2021 навчальний рік.

Для ОП “Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров’я” (заочна форма; строк навчання 1 рік 6 місяців), гарантом якої є завідуюча кафедрою фармакоекономіки НФаУ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фармацевтичних наук, професор Лариса Яковлєва, установлено вартість навчання на один рік 30 тис. 700 грн (всього за весь строк навчання 49 тис. 120 грн).

Наявною освітою, необхідною для подання документів і вступу на ОП “Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров’я”, є диплом спеціаліста або магістра за спеціальністю 7(8).12020101 “Фармація”, 7(8).12020102 “Клінічна фармація”, 7(8).12020104 “Технології парфумерно-косметичних засобів” або 226 “Фармація/Фармація, промислова фармація” (ОПП “Фармація”, “Клінічна фармація”, “Технології парфумерно-косметичних засобів”).

Вступними випробуваннями є:
1. Іноземна мова;
2. Тестування за фахом.

Більш докладно з умовами вступу можна ознайомитися в чинних Правилах причому на навчання до НФаУ в 2020 року.

Також запрошуємо на безкоштовні презентації освітньої програми “Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров’я”.