Бездітко Наталія Володимирівна


Бездітко Наталія Володимирівна народилась 13 квітня  в м. Харкові. У 1978 році з відзнакою закінчила Харківський державний медичний інститут та була рекомендована на наукову роботу. З 1978 по 1986 р. працювала науковим співробітником в НДІ Охорони здоров’я дітей і підлітків (м. Харків, Україна), де займалась розробкою проблеми ранньої діагностики, лікування й профілактики захворювань серцево-судинної системи у дітей і підлітків. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Характеристика мікроциркуляції, функціонального стану міокарду і компонентів кінінової системи крові у підлітків з первинною артеріальною гіпертензією».

З 1987 року працює в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків, Україна), спочатку асистентом, потім доцентом кафедри фармакології, доцентом кафедри клінічної фармації, а з 2004 року – професором кафедри фармакоекономіки. Дисертацію на отримання вченого ступеня доктора медичних наук на тему «Фармакологічне обгрунтування застосування аміноцукру глюкозаміну в офтальмології» захистила в 2003 році за спеціальністю «фармакологія, клінічна фармакологія».

Опублікувала більше 700 друкованих робіт, в тому числі у співавторстві 27 посібників, 4 підручників, 35 наукових методичних вказівок, більш ніж 200 статей.