Distant faculty

Для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання у міжсесійний період і підготовки до контрольних робіт із дисциплін, що викладаються на кафедрі фармакоекономіки (див. нижче), пропонуються наступні навчально-методичні матеріали осінню частину 2019-2020 навчального року:
1. Контрольні завдання, до виконання яких здобувачі вищої освіти повинні підготуватись самостійно в міжсесійний період.
2. Перелік навчально-методичної літератури для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання та для підготовки до контрольної роботи.
3. Критерії оцінювання контрольних робіт за кредитно-модульною системою.

ДИСЦИПЛІНА «ФАРМАКОЕКОНОМІКА»

Фармацевтичний факультет
для здобувачів вищої освіти:
спеціальності 7.12020101 «Фармація» (6 курс, 5,5 р.н.)
спеціальності 7.12020101 «Фармація» (5 курс, 4,5 р.н.)

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
для здобувачів вищої освіти:
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» (3 курс, 3,0 р.н. двЛ)
спеціальності 7.12020101 «Фармація» (5 курс, 4,5 р.н. ан)
спеціальності 7.12020101 «Фармація» (5 курс, 4,5 р.н., мед)

Факультет медико-фармацевтичних технологій
для здобувачів вищої освіти:
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» (2 курс, 2,0 р.н. двТПКЗ)
спеціальності 7.12020101 «Фармація» (5 курс, 4,5 р.н.,дв)
спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» (4 курс, 4,5 р.н.,мед)
спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» (5 курс, 4,5 р.н.,мед)
спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» (6 курс, 5,5 р.н.)

Факультет з підготовки іноземних громадян
для здобувачів вищої освіти:
спеціальності 8.12020101 «Фармація» (5 курс, 4,5 р.н.)
спеціальності 8.12020101 «Фармація» (5 курс, 5,5 р.н.)

Для самостоятельной работы соискателей высшего образования заочной формы обучения Факультета по подготовке иностранных граждан учебно-методические материалы для подготовки к контрольной работе по фармакоэкономике можна скачать тут

ДИСЦИПЛІНА «ПІДГОТОВКА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА»

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
для здобувачів вищої освіти:
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (1 курс, 1,6 р.н.)
критерії оцінювання