Distant faculty

До уваги здобувачів вищої освіти заочної форми навчання!

Для самостійної роботи здобувачів вищої освіти у міжсесійний період та підготовки до контрольних робіт з дисциплін, що викладаються на кафедрі фармакоекономіки, пропонуються наступні навчально-методичні матеріали:

1. Контрольні завдання, до виконання яких студенти повинні підготуватись самостійно в міжсесійний період.

2. Перелік навчально-методичної літератури для самостійної роботи студентів заочної форми навчання та для підготовки до контрольної роботи.

3. Критерії оцінювання контрольних робіт за кредитно-модульною системою.

 

Весняний семестр 2019/2020 н.р.

 

ДИСЦИПЛІНА «ФАРМАКОЕКОНОМИКА»

 

Фармацевтичний факультет

Факультет медико-фармацевтичних техннологій
для здобувачів вищої освіти

 

ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СТРАХОВА МЕДИЦИНА»

 
Факультет медико-фармацевтичних техннологій
для здобувачів вищої освіти

 

ДИСЦИПЛІНА «ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА»

 
Факультет медико-фармацевтичних техннологій
для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Клінічна фармація» (1 курс, 1,5 р.н.)